Categories
News

รัฐบาลเคนยาเตรียมยกเลิกโรงเรียนประจำในปีหน้า

เคนยาวางแผนที่จะยกเลิกโรงเรียนประจำในปีหน้าสำหรับนักเรียนอายุไม่เกินเกรด 9 ซึ่งรวมถึงโรงเรียนประถมและมัธยมต้นด้วย เบลิโอ คิปซัง เลขาธิการฝ่ายการศึกษากล่าวในการประชุมใหญ่ของครูว่าผู้ปกครองจะต้องพาบุตรหลานไปโรงเรียนกลางวัน รัฐบาลได้ตัดสินใจอนุญาตให้เด็กอยู่ในความดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เด็กที่มาจากชุมชนอภิบาลเร่ร่อนจะได้รับการยกเว้นจากกฎ

เคนยามีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาประมาณ 28% อยู่ในโรงเรียนประจำ เขากล่าว โดยสังเกตว่าจำนวนดังกล่าวค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เขากล่าวว่าเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่จะต้องดูแลลูกๆ ของตน ในฐานะนักการศึกษาคนแรก โดยกล่าวว่า เราไม่สามารถจ้างครูจากแหล่งภายนอกในการเลี้ยงดูบุตรได้ เราต้องเริ่มเข้าสังคมว่าเราต้องอยู่กับลูก ๆ ของเรา และวิธีเดียวที่เราจะอยู่กับเด็ก ๆ เหล่านี้ได้ก็คือให้พวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับ เขากล่าว