Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมสาเหตุเบื้องต้นที่แก้ไขเองได้

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมสาเหตุเบื้องต้นที่แก้ไขเองได้ เวลาจะเปิดน้ำใช้งานภายในบ้าน แล้วน้ำไหลเบา ไหลไม่แรง ไหลอ่อน ไหลช้า ทำให้การทำงานต่างๆ ไม่สะดวก รวดเร็วอย่างที่ตั้งใจสำหรับบางคนลองเช็กจุดจ่ายน้ำต่างๆ แล้วก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ นั่นเป็นเพราะสาเหตุใด

สาเหตุที่ทำให้น้ำไหลอ่อน

1.จุดจ่ายน้ำเกิดการอุดตัน

ก่อนอื่นเมื่อพบว่าน้ำประปาไหลอ่อน ให้ลองเช็กอุปกรณ์จ่ายน้ำต่างๆ เช่นถ้าฝักบัวจ่ายน้ำอ่อนลงก็ลองเช็กว่าฝักบัวมีเศษฝุ่นละอองหรือตะกอนเข้าไปอุดตันหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้ถอดฝักบัวออกมาล้างทำความ
สะอาด เช่นเดียวกันกับจุดจ่ายน้ำอื่นๆ

2.แรงดันน้ำจากท่อประปาไม่เพียงพอ

ถ้าเช็กแล้วไม่พบว่าจุดจ่ายน้ำผิดปกติ หรือมีการอุดตัน ก็อาจจะเกิดจากแรงดันน้ำในท่อประปาไม่เพียงพอวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้อาจต้องใช้ความรู้ช่างสักเล็กน้อย เพราะต้องมีการติดตั้งถังเก็บน้ำ และปั๊มน้ำเข้าไปรวมทั้งต้องมีการติดตั้งเช็กวาล์วให้เหมาะสม

3.ขนาดของปั๊มไม่พอดีกับการใช้น้ำ

บางบ้านมีการตกแต่งต่อเติมใหม่ เช่นมีห้องน้ำเพิ่มข้างบน ทำให้ปั๊มน้ำที่เคยติดตั้งไว้แต่เดิมมีกำลังส่งไม่เพียงพอดังนั้นต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเปลี่ยนปั๊มน้ำให้ใหญ่ขึ้น และจะต้องไม่ลืมเปลี่ยนอุปกรณ์เช็กวาล์วที่ต้องติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำด้วย เพราะเช็กวาล์วจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าตัวปั๊ม ในช่วงที่ไม่มีการเปิดปั๊มน้ำใช้ ซึ่งจะช่วยยืดอายุปั๊มน้ำไม่ให้เสื่อมสภาพเร็ว